اینکه تا سه صبح بیدار باشی و سعی کنی هر چی بد و بیراه به مغزت میرسه به خدای متعال بگی ؛ در حالیکه حتی مطمئن نیستی که وجود داشته باشه ؛ خودش یه جور مناجاته !

 

/ 0 نظر / 4 بازدید