.

 

*حوصله ی هیچ کسو هیچ چیزو ندارم . دوس دارم برم یه جا که هیچ کی نباشه . حوصله ی آدمایی که هر روز میبینمو ندارم . نمیتونم تحملشون کنم . روزمو خراب میکنن . نمیتونم حالمو خوب کنم چون میدونم خراب میشه زود . این هی چسب زدن از عهده م خارجه . نمی تونم .

 

 

* این همه آدم رو کره ی زمین هستن که میتونن بنویسن . خوب یا بد . چرا من نمیتونم .

 

 

* از جون من چی می خوای ؟ 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
کروکودیل پیر

منم ویولا.... منم!