فوووووت ...

 

روز تولدم نمیدونستم چه آرزویی بکنم . تهش به اینجا رسیدم که واسه آدمایی که دوسشون دارم آرزوی "سلامتی" و "سر خوشی" بکنم . چون ما آدم  ِ غصه ساختن و غصه خوردیم . و بیس ِ خوب بودنمون اینه که آدمامون خوب باشن ! 

باری . امروز فهمیدم که آرزوی امسالم چیه و امیدوارم دیر نشده باشه ... دوست دارم "بنویسم" .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید