+

 

بعضیا " حالت چطوره ؟ " رو یه جوری میپرسن که انگار دارن با یه روان پریش ِ مرخصی گرفته از تیمارستان ؛ احوال پرسی میکنن . خدایی منظورشون ازین لحن ِ روان کاوانه چیه ! میخوان که آدم بگه " آره امروز خوبم ؛ ولی دیروز میخواستم از طبقه ی چهار بپرم پایین " ؟ یا چی ؟ 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید