ویـــولا


Find what you love and let it kill you ...

* Vaillant Theme

 

آهنگای بی حرفو میشه تو دو حال گوش داد . یه بار وقتی که آدم آروم و راضیه و دنبال هیجان نیست . به یه جا زل میزنه و همه چی قصه وار از جلو چشمش رد میشه . یه بار وقتی ناراحته , ولی بی خشم . بازم میخواد به یه جا زل بزنه و همه چی قصه وار از جلو چشمش رد بشه .

هر انگشتی که رو هر کلیدی میخوره , یا هر سیمی که کشیده میشه ؛ مث چکه های آب تو مغز آدمه . مث تیک تیک ِ زمانه . در هر دو حالت آدم میخواد همه چی قصه وار از جلوش رد بشه که رد شدن ِ زمانو ببینه . بشنوه تو مغزش . آرومه ولی مث مجازاته . مث تبعیده . مث توهمه . 

 

   + ویــولا - ۱:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٢٩