ویـــولا


Find what you love and let it kill you ...

صورتی ِ چهار خونه

 

من نمیدونم رویا و آرزو داشتن خوبه یا نه ... نمیدونم بهشون میشه رسید یا نه ... نمیدونم به سختیش می ارزه یا نه ... نمیدونم چقدر باید قوی بود ... نمیدونم لاکپشتا به دایناسورا رسیدن یا نه ... نمیدونم "رسیدن" درست تره یا "پیدا کردن" ... نمیدونم کجا ممکن است پیداش کنی ...

ولی... تو رویا داشته باش ... و رویاتو آرزو کن ... و آرزوتو فوت کن ... تو که بلدی به رویا هات برسی ...

 

 

 

   + ویــولا - ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/۱۱

.

 

*حوصله ی هیچ کسو هیچ چیزو ندارم . دوس دارم برم یه جا که هیچ کی نباشه . حوصله ی آدمایی که هر روز میبینمو ندارم . نمیتونم تحملشون کنم . روزمو خراب میکنن . نمیتونم حالمو خوب کنم چون میدونم خراب میشه زود . این هی چسب زدن از عهده م خارجه . نمی تونم .

 

 

   + ویــولا - ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/٥

.

 

بابا و مامانم خوشگلن . نمیدونم من چرا جوجه اردک زشت شدم .

 

   + ویــولا - ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/٢